o. Cyriak 
Piotr Wrzodak

o. Cyriak Piotr Wrzodak Ojciec Cyriak Piotr Wrzodak urodził się 26.04.1961 roku w Legnicy, z rodziców Józefa i Ewy z domu Kowalska. Mając siedem lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, którą ukończył w 1976 roku. Naukę kontynuował w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych Fabryki Obrabiarek Ciężkich w Kuźni Raciborskiej, którą ukończył w 1979 roku z zawodem ślusarza. Mając wyuczony zawód, został w 1979 roku […]

o. Fidelis 
Bernard Obracaj 

o. Fidelis Bernard Obracaj  Ojciec Fidelis Bernard Obracaj urodził się 21.02.1944 roku w Katowicach-Ligocie z rodziców Ernesta i Marii Niewiadomskiej. W latach 1951-58 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach-Ligocie. Następnie wstąpił do Kolegium Franciszkanów (szkoła średnia) w Rybniku, gdzie uczył się w latach 1958-62. Egzamin dojrzałości przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ówczesnego prowincjała o. Teofila Zawieję zdał 14.06.1962 roku, co uprawniało go […]

o. Gustaw 
Andrzej Mazur 

o. Gustaw Andrzej Mazur  Urodził się 26.09.1952 r.w Opolu z rodziców Michała Mazur i Janiny z domu Horłenko. Ochrzczony został 26.12.1952 r.w kościele katedralnym Świętego Krzyża w Opolu i tam był bierzmowany przez bpa Wacława Wyciska 10.06.1962 r.– przybrał sobie imię Piotr. W latach 1959 – 1966 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu, a następnie do liceum ogólnokształcącego. W 1968 roku podjął pracę […]

O NAS
Prowincja liczy blisko 280 braci,
z czego ponad 80 pracuje poza granicami kraju na wielu terenach misyjnych.
W związku z tak rozległą działalnością, od 1998 roku funkcjonuje w Panewnikach Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci.

KONTAKT

Biuro Misyjne

Biuro Misyjne
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

POMAGAJMY