o. Ptolomeusz Kuczmik 

o. Ptolomeusz Jacek Kuczmik  Miejsce pobytu: Smoleńsk Funkcja: radny fundacji, proboszcz,   ekonom fundacji, Proboszcz w Smoleńsku i Wielkich Łukach o. Ptolomeusz Jacek Kuczmik  Zobacz więcej o. Kanizy Łukasz Kąkol  Zobacz więcej

o. Kanizy Kąkol 

o. Kanizy Kąkol  Miejsce pobytu: Smoleńsk Funkcja: gwardian, wikariusz parafialny, sekretarz Fundacji o. Ptolomeusz Kuczmik  Zobacz więcej o. Kanizy Kąkol  Zobacz więcej

O NAS
Prowincja liczy blisko 280 braci,
z czego ponad 80 pracuje poza granicami kraju na wielu terenach misyjnych.
W związku z tak rozległą działalnością, od 1998 roku funkcjonuje w Panewnikach Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci.

KONTAKT

Biuro Misyjne

Biuro Misyjne
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

POMAGAJMY