br. Waldemar 
Czarnocki 

br. Waldemar Czarnocki  Miejsce pobytu: Tarnopol Funkcja: dyskret, (Prowincja św. Jadwigi); furtian, zakrystian br. Waldemar Czarnocki  Zobacz więcej o. Barnaba Mieczysław Dziekan  Zobacz więcej bp Zbigniew Tadeusz Kusy Zobacz więcej  o. Julian Ihor Yuskiv  Zobacz więcej o. Cyriak Piotr Wrzodak Zobacz więcej o. Fidelis Bernard Obracaj  Zobacz więcej o. Gustaw Andrzej Mazur  Zobacz więcej   o. Cezary Jan Domagała   Zobacz więcej

 o. Julian 
Ihor Yuskiv 

 o. Julian Ihor Yuskiv  Miejsce pobytu: Nyżnij Bystryj Funkcja: wikariusz domu, proboszcz greckokatolickich parafii w Nyżnij Bystryj i Chuście, wikariusz rzymskokatolickiej parafii w Chuście    o. Julian Ihor Yuskiv  Zobacz więcej br. Waldemar Czarnocki  Zobacz więcej o. Barnaba Mieczysław Dziekan  Zobacz więcej bp Zbigniew Tadeusz Kusy Zobacz więcej o. Cyriak Piotr Wrzodak Zobacz więcej o. Fidelis Bernard Obracaj  Zobacz więcej o. Gustaw Andrzej Mazur  Zobacz więcej   o. Cezary Jan Domagała   Zobacz […]

o. Cyriak 
Piotr Wrzodak

o. Cyriak Piotr Wrzodak Ojciec Cyriak Piotr Wrzodak urodził się 26.04.1961 roku w Legnicy, z rodziców Józefa i Ewy z domu Kowalska. Mając siedem lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, którą ukończył w 1976 roku. Naukę kontynuował w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych Fabryki Obrabiarek Ciężkich w Kuźni Raciborskiej, którą ukończył w 1979 roku z zawodem ślusarza. Mając wyuczony zawód, został w 1979 roku […]

o. Fidelis 
Bernard Obracaj 

o. Fidelis Bernard Obracaj  Ojciec Fidelis Bernard Obracaj urodził się 21.02.1944 roku w Katowicach-Ligocie z rodziców Ernesta i Marii Niewiadomskiej. W latach 1951-58 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach-Ligocie. Następnie wstąpił do Kolegium Franciszkanów (szkoła średnia) w Rybniku, gdzie uczył się w latach 1958-62. Egzamin dojrzałości przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ówczesnego prowincjała o. Teofila Zawieję zdał 14.06.1962 roku, co uprawniało go […]

o. Gustaw 
Andrzej Mazur 

o. Gustaw Andrzej Mazur  Urodził się 26.09.1952 r.w Opolu z rodziców Michała Mazur i Janiny z domu Horłenko. Ochrzczony został 26.12.1952 r.w kościele katedralnym Świętego Krzyża w Opolu i tam był bierzmowany przez bpa Wacława Wyciska 10.06.1962 r.– przybrał sobie imię Piotr. W latach 1959 – 1966 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu, a następnie do liceum ogólnokształcącego. W 1968 roku podjął pracę […]

o. Barnaba 
Mieczysław Dziekan 

o. Barnaba Mieczysław Dziekan  Miejsce pobytu: RafaiFunkcja: misjonarz w RCA, misjonarz, magister postulatu, ekonom Fundacji     o. Barnaba Mieczysław Dziekan  Zobacz więcej bp Zbigniew Tadeusz Kusy Zobacz więcej  o. Julian Ihor Yuskiv  Zobacz więcej br. Waldemar Czarnocki  Zobacz więcej o. Cyriak Piotr Wrzodak Zobacz więcej o. Fidelis Bernard Obracaj  Zobacz więcej o. Gustaw Andrzej Mazur  Zobacz więcej   o. Cezary Jan Domagała   Zobacz więcej

bp Zbigniew Tadeusz Kusy

bp Zbigniew Tadeusz Kusy Misjonarz, ordynariusz diecezji Kaga-Bandoro w RCA – zmarł  31.03.2024  br. Waldemar Czarnocki  Zobacz więcej  o. Julian Ihor Yuskiv  Zobacz więcej o. Cyriak Piotr Wrzodak Zobacz więcej o. Fidelis Bernard Obracaj  Zobacz więcej o. Gustaw Andrzej Mazur  Zobacz więcej   o. Cezary Jan Domagała   Zobacz więcej o. Barnaba Mieczysław Dziekan  Zobacz więcej bp Zbigniew Tadeusz Kusy Zobacz więcej

O NAS
Prowincja liczy blisko 280 braci,
z czego ponad 80 pracuje poza granicami kraju na wielu terenach misyjnych.
W związku z tak rozległą działalnością, od 1998 roku funkcjonuje w Panewnikach Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci.

KONTAKT

Biuro Misyjne

Biuro Misyjne
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

POMAGAJMY