O nas

WSTĘP

Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, z główną siedzibą w Katowicach Panewnikach, bardzo mocno zaangażowana jest w działalność misyjną. Prowincja liczy 280 braci, z czego ponad 80 pracuje poza granicami kraju na wielu terenach misyjnych. W związku z tak rozległą działalnością w Panewnikach funkcjonuje od 1998 roku Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci.

FORMA DZIAŁANIA

Najważniejszą formą działania Sekretariatu jest nieustanie podejmowana modlitwa w intencji misji i misjonarzy: modlitwa różańcowa, a także Msza św. w intencji przyjaciół misji i misjonarzy. Sekretariat ponadto utrzymuje kontakt z poszczególnymi ośrodkami misyjnymi, gromadząc i udostępniając informacje o ich działalności. Troszczy się o zapewnienie misjonarzom warunków do wypoczynku w Polsce, wspiera w ewentualnym leczeniu i przekazywaniu leków dla misjonarzy. Organizuje także spotkania dla rodzin misjonarzy.

Animacja misyjna

Animacja misyjna wspólnot zakonnych w Polsce, grup formacyjnych, jak również wspólnot parafialnych i wszystkich zainteresowanych misjami, to kolejny obszar działalności Sekretariatu. Ojcowie, pracownicy Sekretariatu, przygotowują i prowadzą tzw. niedziele misyjne w parafiach franciszkańskich, głosząc kazania, dni skupienia, organizując wystawy, spotkania, a także redagując i rozprowadzając Biuletyn „Informator Misyjny”. Zaangażowani w działalność Sekretariatu wolontariusze pomagają w prowadzeniu strony internetowej www.misje-ofm.pl. Od roku 2002 w Panewnikach funkcjonuje muzeum misyjne, które ukazuje pracę naszych misjonarzy, przede wszystkim w Boliwii, Republice Środkowoafrykańskiej, Tanzanii, Ziemi Świętej, Maroku, Hong Kongu i w krajach naszych wschodnich sąsiadów, tj. Białorusi i Ukrainy.

Współpraca

Sekretariat współpracuje na bieżąco z kołami misyjnymi prowadzonymi w parafiach. Zajmuje się także zbieraniem środków materialnych przeznaczanych na potrzeby dzieł misyjnych, prowadzi korespondencję z przyjaciółmi misji i ofiarodawcami, organizuje pomoc szkolną dla dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej. Dzięki tej akcji, która trwa już od 2003 roku, udało nam się stworzyć struktury edukacyjne we wschodnim regionie tego kraju. Centrum tego projektu stanowi miejscowość Rafai, gdzie mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Franciszkański Sekretariat Misyjny Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach współpracuje z innymi sekretariatami misyjnymi: franciszkańskimi, diecezjalnymi oraz z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji.

O NAS
Prowincja liczy blisko 280 braci,
z czego ponad 80 pracuje poza granicami kraju na wielu terenach misyjnych.
W związku z tak rozległą działalnością, od 1998 roku funkcjonuje w Panewnikach Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci.

KONTAKT

Biuro Misyjne

Biuro Misyjne
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

POMAGAJMY