Pomagamy każdego dnia

Zanosić Boga biednym ludziom

Wspieramy edukację ponad 1000 dzieci w najbiedniejszych rejonach świata; Budujemy studnie tam, gdzie ludzie dotąd nie mieli dostępu do wody...
Ale przede wszystkim zanosimy im prawdziwego Boga!

  • żeby wystarczyło jedzenia na każdy kolejny dzień
  • żeby najbiedniejsze dzieci też mogły się uczyć
  • żeby najbiedniejsi ludzie mieli choć trochę lepsze życie

0

naszych podopiecznych

Codzienna Pomoc

Dając niewiele, możesz dużo zmienić...

  • codzienne pożywienie

    Miliony ludzi nie mają wystarczającej ilości pożywienia. Staramy się nakarmić głodnych.

  • czysta woda

    Naszym celem jest dostarczanie czystej wody ludziom, którzy nie mają do niej dostępu.

Szansa na lepsze jutro w Afryce

Pomagamy dzieciom w edukacji

Do kogo konkretnie trafia ta pomoc?

Pomoc obejmuje dzieci w szkołach: podstawowej, gimnazjum i liceum należących do parafii Rafaii w Republice Środkowoafrykańskiej.

Ile kosztuje roczne utrzymanie ucznia w szkole w Rafai?

Równowartość 10€ wystarczy, aby zapewnić jednemu uczniowi z Afryki roczną edukację w naszej szkole.

Jaka jest minimalna wpłata na ten cel?

Roczna kwota wpłacana na konto Sekretariatu Misyjnego w Katowicach wynosi minimum 10 EUR (wpłacamy równowartość w złotówkach). Jeżeli za przelaną kwotę chcecie Państwo "zaadoptować" więcej niż jedno dziecko to prosimy o podanie konkretnej ich liczby.

Czy dowiem się komu osobiście pomagam?

Każdy biorący udział w akcji otrzymuje zdjęcie dziecka, któremu bezpośrednio pomaga.

A jeśli będę zmuszony przerwać wpłaty?

Przerwanie opieki nad dzieckiem należy zgłosić w Sekretariacie Misyjnym w Panewnikach.

Przyłącz się do naszej MISJI

O NAS
Prowincja liczy blisko 280 braci,
z czego ponad 80 pracuje poza granicami kraju na wielu terenach misyjnych.
W związku z tak rozległą działalnością, od 1998 roku funkcjonuje w Panewnikach Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci.

KONTAKT

Biuro Misyjne

Biuro Misyjne
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

POMAGAJMY